HEM


Ett optimalt resultat

Vi finns gärna med i ett tidigt skede av utvecklingsprocessen för att, med vår erfarenhet, kunna bidra till en så produktionsekonomisk detalj som möjligt.

Precisionsmaskiner

Vår maskinpark består mestadels av längdsvarvar, men vi utför även fräsning, slipning och svarvning ifrån kuts.

Medtech och legotillverkning

Vi är leverantörer till bland annat medtech-, laser-, hydraulik-, sprutmålningsindustrin.