KVALITET


Certifiering

Vi är certifierade enligt EN ISO 13485:2016*.

*ISO 13485:2016 är baserad på ISO 9001, men är inriktad mot medtechindustrin, vilket ställer högre krav mot spårbarhet, dokumenthantering mm.

00006148-13485-ENGUS-UKAS